Актуелности

На Филозофском факултету Универзитета у Нишу управо је уписана прва генерација студената на мастер програму Професор предметне наставе (види: http://arhiva.filfak.ni.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=767:dodeljeni-indeksi-novoj-generaciji-master-studenata&catid=456&Itemid=605). На конкурс за упис студената на новоакредитовани мастер програм, који је трајао од 6. до 31. октобра 2014. године, пријавило се 6 студената различитог профила (види: Dokumentacija upisa na Master Profesor predmetne nastave). Мастер програм Професор предметне наставе је резултат TEMPUS пројекта "MASTS" који се управо завршио. Наставу ће реализовати наставници и сарадници са Департмана за психологију, Департмана за педагогију и Департмана за социологију Филозофског факултета, као и наставници са Природно-математичког факултета и Учитељског факултета из Врања.

TEMPUS пројект "MASTS" се завршава 14. октобра 2014. године након 4 године реализације. Дана 2.октобра 2014. године одржана је завршна међународна конференција TEMPUS пројекта "MASTS" на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. Назив конференције био је: "Master Programme for Subject Teachers in Serbia – evaluative reviews" ("Програми образовања наставника предметне наставе - евалуативни осврт").

Дана 24. септембра 2014. године одржана је конференцију за штампу представника Филозофског факултета у Нишу у "Медиа центру". На конференцији су говорили декан Филозофског факултета проф. др Горан Максимовић, управник Центра за образовање наставника и професионално усавршавање проф. др Марина Јањић и члан локалног тима TEMPUS "MASTS" пројекта проф. др Наталија Јовановић. Представљен је нови, акредитован мастер студијски програм Мастер Професор предметне наставе, креиран у оквиру међународног TEMPUS "M.A.S.T.S" пројекта (скраћено од: "Master programme for subject teachers in Serbia" ("Програм мастер студија за наставнике предметне наставе")). Ради се о једногодишњем програму (60 ЕСПБ) намењеном студентима који намеравају да заснују радни однос у основној или средњој школи, а који у претходном образовању нису имали педагошко-психолошко-методичке предмете, попут дипломираних лекара, економиста, правника или инжењера. Конкурс за нови мастер програм ће бити расписан почетком октобра и планиран је упис 30 самофинансирајућих студената. Висина школарине је 85000 динара. Детаљније о самом програму у документима: Informator Master Profesor predmetne nastave, Informacija o novom master programu direktorima skola i dekanima fakulteta и Informator 2014, као и на web site-u: http://www.filfak.ni.ac.rs/projekti/masts.

У периоду од 15. до 26. септембра 2014. године обављене су нове посете универзитетима-партнерима из Европске уније. Професори, асистенти и студенти нових мастер програма за образовање професора предметне наставе били су на кратким усавшавањима на следећим универзитетима: Bath Spa University, University of Debrecen, University of Helsinki и Metropolitan University College of Copenhagen. Циљ ових посета био је упознавање са европским системима за образовање наставника, организацијом школске праксе, менторства и школа вежбаоница. Универзитет у Нишу је учествовао у студијским посетама Metropolitan University College у Копенхагену (4 професора: проф. др Татјана Митровић са Природно-математичког факултета, као и проф. др Марина Јањић, проф. др Зорица Марковић и проф. др Небојша Миличевић са Филозофског факултета) и University of Helsinki (1 професор - проф. др Љубиша Нешић са Природно-математичког факултет и 1 асистент – Драгана Јовановић са Филозофског факултета).

У оквиру активности на ТЕMPUS MASTS пројекту одржана је четврта по реду међународна конференција под називом "Good Practices and Challenges in Implementation of Master Programs for Subject Teachers" ("Добре праксе и изазови у имплементацији мастер програма образовања наставника предметне наставе").

На позив локалног тима TEMPUS "MASTS" пројекта проф. др Susanne Gottlieb, управник Департмана за педагогију и Националног центра за стручну педагогију Metropolitan University College-а из Копенхагена је по други пут боравила на Универзитету у Нишу. У склопу активности на овом TEMPUS пројекту проф. др Gottlieb је одржала предавање под називом "DEVELOPMENT OF TEACHERS' PEDAGOGICAL COMPETENCES AT VOCATIONAL SCHOOLS IN DENMARK -A SPECIAL FOCUS ON ORGANIZATION OF SCHOOL PRACTICE AND MENTORSHIP" 22. јуна 2014. године на Филозофском факултету у Нишу.

Проф. др Susanne Gottlieb је упознала присутне професоре, асистенте и наставнике са организацијом система образовања у Данској уз детаљни опис система школске праксе и менторства. Више о садржају предавања у документима: Izvestaj o predavanju prof. dr Sussane Gottlieb na Univerzitetu u Nisu juna 2014 и Prezentacija prof dr Sussane Gotlieb 22_06_2014.

У периоду од 16-20.јуна 2014. године реализована је прва посета новом партнеру из Велике Британије – Bath Spa University. У саставу пројектног тима са ТЕМPUS MASTS, као представници Универзитета у Нишу, учествовали су проф. др Татјана Митровић, контакт особа, са Природно-математичког факултета и проф. др Наталија Јовановић са Филозофског факултета. Циљ ове посете био је успостављање контакта са новом партнерском институцијом и упознавање са системом образовања наставника у Великој Британији (Act. 1.4: Research visits to EU to gain first-hand knowledge on TE programmes) (види: Program posete Bath Spa univerzitetu juna 2014). Захваљујући љубазности, отворености и напорима наших домаћина - проф. др Snežane Lawrence и проф. др Peter Jones упознати смо са свим аспектима школовања наставника у овој земљи, укључујући и са системом менторства и реализације школске праксе кроз посету приватној основној школи "Beechen Cliff" у Bath-у.

13.јуна 2014. године одржан је нови састанак Конзорцијума TEMPUS MASTS пројекта у Центру за образовање наставника на Филозофском факулетету у Београду. Састанком је руководио нови главни кординатор проф. др Лидија Радуловић. Састанку Конзорцијума су присуствовале контакт особе и чланови Конзорцијума: Универзитета у Београду, Универзитета у Нишу, Универзитета у Новом Саду, Универзитета у Новом Пазару, Националног просветног савета, Завода за унапређивање васпитања и образовања и Завода за вредновање квалитета. Као представници Универзитета у Нишу у раду састанка су учествовали проф. др Татјана Митровић, контакт особа и проф. др Марина Матејевић, члан Конзорцијума. На састанку су прецизиране завршне активности по радним пакетима.

На Факултету педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу почела је реализација мастер програма Педагошко-психолошко-методичког образовања наставника, креираног у оквиру TEMPUS MASTS пројекта. Након добијања сагласности Сената Универзитета у Крагујевцу, покренута је процедура уписа прве генерације полазника. Пријава кандидата је трајала од 3. до 14. марта 2014. године. Након селекције кандидата, уписано је 13 студената на нови мастер програм. Са реализацијом наставе се кренуло од 29.марта 2014. године.

На седници одржаној 14.фебруара 2014. године Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије је донела одлуку о акредитацији студијског програма мастер академских студија Наставник предметне наставе Филозофског факултета Универзитета у Нишу (види: Odluka o akreditaciji mastera Profesor predmetne nastave и Uverenje o akreditaciji mastera Profesor predmetne nastave). Програм је креиран у оквиру активности на TEMPUS MASTS пројекту и биће реализован на Филозофском факултету у Нишу уз учешће наставног кадра са Филозофског факултета, Природно-математичког факултета и Учитељског факултета у Врању. Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије је сугерисала да се назив програма промени у мастер академске студије Професор предметне наставе. Прва генерација студента биће уписана школске 2014/15. године.

Страна 1 од 4