На TEMPUS пројекту "M.A.S.T.S." je предвиђенo 10 радних пакета (WP 1-10) следећих садржаја:

  • WP 1 - Преглед стања образовања наставника,
  • WP 2 - Дефинисање правних оквира за усклађивање и регулисање статуса професије наставник у Србији,
  • WP 3 - Развој мастер студијског програма и наставних материјала,
  • WP 4 - Развој школске праксе,
  • WP 5 - Набавка опреме и литературе,
  • WP 6 - Развој механизама контроле квалитета образовања,
  • WP 7 - Имплементација новог мастер програма,
  • WP 8 - Дисеминација пројекта,
  • WP 9 - Руковођење и координисање на пројекту,
  • WP10 - Одрживост резултата пројекта.

За детаље консултовати: Tempus_MASTS_0903_COMPLETED_FINAL.pdf

Динамика активности је приказана у: Tabela aktivnosti po mesecima.xls