TEMPUS пројект "Master Programme for Subject Teachers in Serbia" ("Мастер програм за образовање предметних наставника у Србији") (скраћени назив пројекта: "M.A.S.T.S.", број пројекта: 511170-1-TEMPUS-2010-1-RS-JPCR) је покренут 15. октобра 2010. године на основу одобрења Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) (Извршне комисије Европске агенција за програме у области образовања, културе и медија). Пројект је намењен реформи наставног програма (Joint Project-Curriculum Reform) у области образовања наставника и финансиран од стране Европске Уније у износу од 731716,20 EUR (prilog: Tempus_MASTS_0903_COMPLETED_FINAL.pdf). Рок трајања пројекта је 3 године.

Информације о овом TEMPUS пројекту могу се наћи на следећим страницама интернета:

 

pdf   Брошура пројекта

 

Циљеви TEMPUS пројекта "M.A.S.T.S." су:

  1. развој савремених, интердисциплинарних мастер студија (60 ЕСПБ) за образовање будућих предметних наставника у основним и средњим школама у складу са новим Законом о основама система образовања и васпитања Републике Србије и реорганизацијом образовања у оквиру Болоњског процеса,
  2. побољшање квалитета и јачање значаја високог образовања будућих наставника у складу са савременим научним сазнањима и текућим наставним програмима у Европској унији,
  3. повезивање са институцијама и истраживачким институтима, које се баве високим образовањем, како би се кроз међународну сарадњу и размену обезбедило континуирано осавремењивање процеса образовања,
  4. усклађивање и регулисање статуса професије наставника у нашој земљи.

 

Партнери на пројекту:

14 домаћих институција (5 универзитета (Универзитет у Београду, Универзитет у Нишу, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу и Државни универзитет у Новом Пазару), Министарство просвете и образовања Републике Србије, Секретаријат за образовање Аутономне Покрајине Војводине, Национални савет за високо образовање, Национални просветни савет, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Образовни форум, Заједница гимназија Србије и Удружење пољопривредних средњих школа) и 5 партнера из иностранства (Bath Spa University, University of Debrecen, University of Helsinki, University of Innsbruck и Metropolitan University College of Copenhagen).

Евиденцију, контролу реализације и остварених резултата TEMPUS пројекта врши EACEA, Национална TEMPUS канцеларија у Србији и Универзитет.