У питању је пројекат који је у последњем циклусу Темпус пројеката одобрен од стране Извршне агенције Европске Уније за образовање, аудио-визуелне медије и културу (ЕАЦЕА – Едуцатионал, Аудиовисуал анд Цултуре Еxецутиве Агенцy). Пројекат припада групи пројеката који се односе на реформе курикулума и увођење нових наставних програма на нивоу високог образовања. Пројекат траје три године (Децембар 2013-Новембар 2016).

Главни циљ пројекта је јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалног рада кроз развој нових студијских програма и унапређење постојећих, као и кроз успешно повезивање студијских програма са потребама у домену социјалне заштите и потребама на тржишту рада.

Циљ пројекта треба да буде остварен кроз реализацију следећих специфичних задатака:Увођење нових студијских програма и курсева из подручја социјалне политике и социјалног рада (ниво основних студија и мастер ниво),Унапређење постојећих студијских програма из подручја социјалне политике и социјалног рада (основне студије, мастер студије и докторске студије),Унапређење образовања у домену социјалне политике, социјалног рада и социјалне педагогије које треба да омогући оспособљавање студената за рад са различитим друштвеним групама којима је потребна социјална помоћ и заштита,Иницирање и припрема материјала за утврђивање професионалних стандарда у наведеним областима.Заједнико креирање студијских програма из подручја социјалне политике и социјалног рада на три универзитета у Републици Србији треба да омогуци хоризонталну и вертикалну мобилност на овим програмима.