Јачање високог образованја у области социјалне политике и социјане заштите (Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery)

Програм: TEMPUS IV – 6. позив (2013)
Број пројекта: 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR
Тип пројекта: Реформа курикулума и увођење нових наставних програма
Акроним пројекта: SHESPSS
Трајање пројекта: 2013 - 2016. (3 године)

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА
Универзитет у Нишу, Србија
Универзитетски трг
Ниш, Србија
http://www.ni.ac.rs

Интернет презентација пројекта:
http://www.shespss.ni.ac.rs