Гркиња

Гркиња

Тодор Илић:
Марко коси траву детелину,
Мара бели платно на белило.
Мајка Мару од белило ока:
„Ајде, Маро, Марку 'леб да носиш. ...

Прикажи