Дукат

Дукат

Ој, убаве мале моме!
Иде војник из Софије,
сам си иде, сам говори:
"Ајде, коње, добро моје,
куде видиш две тополе, ...

Прикажи
Дукат

Ој, убаве мале моме!
Ова кућа, иии, богата,
на њу м' има троја врата:
прва врата од дуката,
друга врата шимширова, ...

Прикажи
Дукат

Ој убаве мале моме!
Заспало ми лулуленце
на вр'дуњу , на листенце.
Мајка си га пробуђује:
"Устани ми, лулуленце! ...

Прикажи
Дукат

МС: Ил ће буде црна преборка, па голем јелек. Ил ће буде поткит, вунке смо ги звали, вутарке. Вутарке се носу искључиво вутарке.
СБ:А шта је поткит?
МС: Поткид, довде је накитено све с бортеви, а голем јелек накитен или сас срму или сас гајтан. Дотле кратак, везене кошуље, овдека, овдек около.
СБ: Је л беле кошуље или...?
МС: Беле. Искаучиво беле. ...

Прикажи
Дукат

Орач оре равно поље.
Волови му два јелена,
палице му жуте женке,
ера му је јавор дрво..."
(...И, дотле гу знам, не знам гу...оно гу још мало има) ...

Прикажи
Дукат

Ој, убаве мале моме!
"Мори момо, бистра момо,
да л си бистра за манистра
ил си бистра за другара?"
"Нисам бистра за манистра, ...

Прикажи
Дукат

"Море, момче намерниче,
Коју волиш да намериш?
Да ли Зорку ил Загорку?"
 "Зорка ми је поручила:
жуте дуње нарезала, ...

Прикажи
Дукат

"...Деда Паја ће те тера на овце да певаш, слушај баба да те научи: „Ој убаве, мале моме!/ Заблаја ми бело беце/ усред овце у пландиште./ Овчар си га запитује: „Што ми блајеш бело бело беце?/ Да л' си гладно, ил си жедно?“/ „Ни сам гладно ни сам жедно, но си блајем за овчара,/ за овчара, господара. Ој, убаве мале моме!“ (смех). Он одма исповртеја иљадарку: „Чекај, ма де ми кажи сине, куј те научи туј песму да певаш?“ А један деда иде од посо и сретомо се тој, баш где је Андреја и пита он лазарице знају ли на деду и на бабу да певау. Ал то нико није знао таг за деду и за бабу, овој, нико ни није терао за деду и за бабу да певају, за млади, то такво. А каже, а ја моју унуку сам научила: „Сине, кад те терају за деду да појеш...“ А оно је више као прича, није песма. "Иде деда низ планину,/ носи бабу на грбину,/ саплете се на копину,/ оде баба у долину./ Деда се тркну, за бабу цркну." Они су попадали, а она сама стоји испред њега и пева, а овеј не знају, викају: „Не знамо ми, баба Мицке, кво ће...“ А она најмалецка и ја сам морала сас њу, а овеј су мало веће од њу. И он: „Леле!“ Не знам кол'ко паре, извади, бомбоне купио једно паковање, даде им ги. „Ал' то све ти, за тебе, ти си сама певала.“ „А,“ реко, „не, не, мора да поделу оне заједно иду. Тури сине у корпу и ће поделите све. "
 
Транскрипт: Душан Петровић ...

Прикажи
Дукат

"Два се млади огледаше
на шарено огледало.
Ко од кога поубави?
Невестица поубава,
поубава, повисока. ...

Прикажи