Јачање универзитетских служби и процедура за потпуније учешће српских високошколских институција у европском простору високог образовања

(Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area – FUSE)

Програм: TEMPUS IV – 6. позив (2013)
Број пројекта: 544006-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMGR
Тип пројекта: Структурне мере – Реформа управљања системом високог образовања
Акроним пројекта: FUSE
Трајање пројекта: 1.децембар 2013. до 30. новембар 2016. (3 године)

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА
Универзитет у Нишу, Србија
Универзитетски трг
Ниш, Србија
http://www.ni.ac.rs

Интернет презентација пројекта:
http://www.fuse.ni.ac.rs