Орање Марка Краљевића

Усмена епска поезија Доњи Душник, општина Гаџин Хан
Орање Марка Краљевића

Транскрипт

Звучни и видео записи

Основни подаци

  • Име и презиме истраживача: др Данијела Петковић
  • Време бележења: петак, 25. новембар 2016.
  • Име и презиме информатора: -Нада Стојановић
  • Аутор монтаже: др Данијела Петковић