Пејча ми га нигде нема

Транскрипт

Тој још горе сам си била и отиде деда у воденицу, а тој место викамо Спасина долина, туј много имали ђаволи и тај деда узне и у воденицу смеље и на коња натовари једно бремче отуд, једно одовуд, такој, и до туј Спасину долину дојде и туј га ђавол омаје, коња најури ђавол и коњ отиде дома а њега откарала. И коњ завриштал, баба искочила: „Пејчин коњ, Пејчин товар, Пејча ми га нигде нема!“ И баба такој, такој викала: „Пејчо, Пејчо, Пејчо, Пејча ми га нигде нема. И: „Пејчин коњ, Пејчин товар...“ Па и баба си деду тражила, деда бил тој у воденицу. И нема га Пејча. Добро… Баба ће да заметне па тамо у туј Спасину долину што гу викав, оно њива, али вода прооди овако надоле и такој тој место зовемо Спасина долина. И добро… И баба одонде вати, деца, па све низ реку, па низ реку: „Пејчо, Пејчо, Пејчо. Пејчин коњ, Пејчин товар, Пејча ни га нигде нема.“ Све такој викала, све низ реку ишла до Доњи Душник. И кад дојде у Доњи Душник, она деду најде под воденицу, тога деда Пејчу најде под воденицу, ђаволи га одмајали чак из Сопотницу па у Душник. И тој, и тој се сад сети да ви (смех) и тој ви каза… Стварно… И тој је такој било, стварно, туј, туј стварно, туј, оно неје толко долина: тој њиве, овој њиве, ово је пут и вода туј низ пут надоле тече, онакој ладна, и туј ми проодимо, али дошал деда дотле из воденицу и ђаволи га омајали, ни зна. Низ ваљак, викам ви, надоле ливаде па ги викамо ваљак, такој… на куд Душник, и такој све низ реку и баба такој све ишла: „Пејчо, Пејчин коњ, Пејчин…Пејча ни га нигде нема…Пејчо, Пејчин коњ, Пејча ми га нигде нема.“ Тај баба такој си тражила деду и ајде, ајде, све низ реку, низ реку па у Доњи Душник, под воденицу најде деду… И кад га нашла, она си га извела и одвела си га дом, и такој ти, сине.

Звучни и видео записи

{mp3}gadzin-han/krastavce/KrastavceMDiAK_23102016_final_cut{/mp3}

Основни подаци

  • Име и презиме истраживача: Ана Крстић
  • Име и презиме истраживача 2: Милена Денић
  • Име и презиме истраживача 3: Доц. др Данијела Поповић Николић
  • Време бележења: недеља, 23. октобар 2016.
  • Име и презиме информатора: Верица Станојевић
  • Аутор монтаже: Доц. др Данијела Поповић Николић