Марко Краљевић и вила

Усмена епска поезија Копривница, општина Гаџин Хан
Марко Краљевић и вила

Транскрипт

Звучни и видео записи

Основни подаци

  • Име и презиме истраживача: Др Светлана Ћирковић
  • Време бележења: среда, 31. август 2016.
  • Име и презиме информатора: -Баба Нада