Народни живот (печење ракије)

Народни живот (разно) Гаре, општина Гаџин Хан
Народни живот (печење ракије)

Транскрипт

Звучни и видео записи

Основни подаци

  • Име и презиме истраживача: Василиса Цветковић
  • Име и презиме истраживача 2: Доц. др Данијела Поповић Николић
  • Време бележења: уторак, 18. октобар 2016.
  • Име и презиме информатора: Боривоје Јовановић
  • Аутор монтаже: Доц. др Данијела Поповић Николић