Људи несу стока па да пробирају

Анегдоте Доњи Душник, општина Гаџин Хан
Људи несу стока па да пробирају

Транскрипт

Звучни и видео записи

Основни подаци

  • Име и презиме истраживача: др Данијела Петковић
  • Време бележења: петак, 25. новембар 2016.
  • Име и презиме информатора: -Миодраг Миле Николић
  • Аутор монтаже: др Данијела Петковић