Записи

Копривница

Бака Нада:
 
Ој, убава мала мома,
На брег ми се вода бије [на пример, за кога момка 'оћеш да појеш]
На брег ми се вода бије, ...

Прикажи
Копривница

Бака Нада:
 
Ој, убава мала мома,
Невен вене у градину
Питајте га зашто вене. ...

Прикажи