Лазарице (одећа, дарови)

Транскрипт

МС: Ил ће буде црна преборка, па голем јелек. Ил ће буде поткит, вунке смо ги звали, вутарке. Вутарке се носу искључиво вутарке.

СБ:А шта је поткит?

МС: Поткид, довде је накитено све с бортеви, а голем јелек накитен или сас срму или сас гајтан. Дотле кратак, везене кошуље, овдека, овдек около.

СБ: Је л беле кошуље или...?

МС: Беле. Искаучиво беле.

АР: А шта се давало лазарицама?

МС: Јаја, паре. Кој шта има. Ако има такој (показује руком према столу), послужу не такој сас колачи. С кувани класја има, кукуруз куван. Па не послужу. Било шта.

Транскрипт: Душан Петровић

Звучни и видео записи

Основни подаци

  • Име и презиме истраживача: Доц. др Снежана Божић
  • Име и презиме истраживача 2: Александра Ристић
  • Време бележења: петак, 25. новембар 2016.
  • Име и презиме информатора: Милунка Станковић
  • Аутор монтаже: Доц. др Данијела Поповић Николић