Гаџин Хан

Гаџин Хан

Гаџин Хан се некада звао Прокопова Кутина. Кутина је била у долини источно од садашњег центра. Легенда говори да је пут који је ишaо из правца Ниша у правцу Бабушнице прокопан, па се место називало Прокопана Кутина или Прокопова Кутина. Трагови овог пута постоје и данас. Када су око 1850. године браћа Станко и Стојан Николић дошли у Прокопану или Прокопову Кутину, саградили су хан. Један од браће, Станко, имао је надимак Гаџа, јер је био нижег раста, па су сви говорили да иду у Гаџин Хан. До 1944. године место се званично називало Прокопова кутина, а од 1944. носи данашњи назив Гаџин Хан. После ослобођења од Турака 1878. године Заплање су називали "новим крајевима", "новоослобођеним крајевима" па и "новом Србијом".

Заплањци су у овом делу Србије познати по карактеристичним занатима и занимањима. Најбољи кречари су из Малог и Великог Крчимира, Семче и Спотнице. Најбројније и најбоље ћумурџије су из села Гаре. Село Гркиња било је надалеко познато по грнчарству, али тај занат већ одумире.

Копривница

Бака Нада:
 
Ој, убава мала мома,
На брег ми се вода бије [на пример, за кога момка 'оћеш да појеш]
На брег ми се вода бије, ...

Прикажи
Копривница

Бака Нада:
 
Ој, убава мала мома,
Невен вене у градину
Питајте га зашто вене. ...

Прикажи
Гркиња

Тодор Илић:
Марко коси траву детелину,
Мара бели платно на белило.
Мајка Мару од белило ока:
„Ајде, Маро, Марку 'леб да носиш. ...

Прикажи
Велики Крчимир

Славка Миленковић:
Неки човек ишал, ишал, ишал, нико га неће прими на конак. Питувал у село, питувал, питувал, никој неће да га прими на конак. И наиде он у једну кућу, ко то ја, еве, што сам сама. И, саг, наиде човек и:
- Бре, људи, дајте, примете ме да преседим. Нећу да тражим да лежим и једем, само да преседим, да сам у собу.
А муж одговорил, тија домаћин:
- Пријатељу, ја би те, бре, пријатељу, примил. Па макар на земљу ћу ти прострем, овдека, па прележи. Но, ете, жена ми се [каже] мучи, ће се порађа. ...

Прикажи
Страна 2 од 2