Песма о Косовском боју

Усмена епска поезија Доњи Душник, општина Гаџин Хан
Песма о Косовском боју

Транскрипт

Звучни и видео записи

 

 

Основни подаци

  • Име и презиме истраживача: др Данијела Петковић
  • Време бележења: субота, 26. новембар 2016.
  • Име и презиме информатора: Нада Стојановић
  • Аутор монтаже: др Данијела Петковић